Všeobecné informácie:

Názov organizácie, adresa:

MAD VIPERS, Klenova 8, 83101 Bratislava

Právna forma:

občianske združenie

Dátum vzniku: 14.11.2002
IČO: 31818188
Bankové spojenie: UniCredit banka: č. účt.: 6619673003/1111
E-mail: madvipers@madvipers.sk
Telefón: +421 905 834 285
Funkcionári občianskeho združenia:
Predseda/Štatutárny zástupca združenia: Ján Bezdek
Tajomník: Radúz Dula, +421 905 834 285
Hospodár: Pavol Tomeš, +421 905 450 754
Revízna komisia:   
Oficiálne logo: