Vitajte na oficiálnej stránke bratislavského hokejového klubu 

MAD VIPERS®

 

 

Táto stránka slú�i na prezentáciu hokejového klubu Mad Vipers a hokeja ako takého.Nájdete tu históriu klubu, charakteristiku jednotlivých členov základnej zostavy, zaujímavé reportá�e z početných turnajov a výletov, kompromitujúce fotografie a výsledky ligových zápasov. Samozrejme �e nemô�u chýbať štatistiky a obľúbené fórum, kde mô�e ka�dý návštevník slobodne vyjadriť svoj názor. Kopírovanie častí tejto stránky je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané. Pripomienky, návrhy a otázky posielajte na adresu madvipers@madvipers.sk 

 

 

Gratulujeme, si

návštevník našej stránky

Pomô� Mad Vipers! Daruj 2 percentá z Tvojich daní!

Klikni sem a stiahni si formulár pre zamestnancov